2019 - Jubiläumskonzerte

14. Juni | Stadtkirche Baden
16. Juni | Kirche St. Anton, Wettingen

70 Jahre Schola Cantorum Wettingensis

J.S. Bach - Eingangschor Johannes Passion (Schluss)

Antonín Dvořák Messe D-Dur - Kyrie​

Antonín Dvořák Messe D-Dur - Sanctus

G.F. Händel - Der Messias: Schlusschor​

2019 - Here Comes the Sun

27. Oktober | Stadtkirche Baden

Guillaume de Machaut
Messe de Nostre Dame

Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei